ท้องถิ่น
ชมรมปลัด อบต.โคราช เพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ชมรมคนเทศบาล สมาพันธ์ปลัด อบต. แห่งประเทศไทย
ชมรมนิติกรไทย สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ชมรม อบต.
กลุ่มพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครพนน
ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ โยธาไทย
ชมรมนักวิชาการเกษตร พัสดุดอทคอม
ชมรมนักวิชาการศึกษา ไทยตำบลดอทคอม
กลุ่มช่างองค์การบริหารส่วนตำบล อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กลุ่มพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม
ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สหกรณ์ออมทรัพยพนง.ส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่น 32 เครือข่ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ชมรมคูรเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชมรมช่างโยธาไทย สมาคมพนักงานส่วนตำบล
ชมรมโยธาท้องถิ่น สำนักงานกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
ชมรมหัวหน้าส่วนโยธา  
กลุ่มเพื่อนจัดเก็บ  
ชมรมพัฒนาชุมชน  
   
   
   
   
   
   
   
menu_bas
163/111 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 086 - 5863390 , 053 - 414012 Fax. 053 - 215279
© 2004 ท้องถิ่นดอทคอม